Kontakt

Kierownikiem Szkoły Letniej jest dr Michalina Petelska z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

amber@ug.edu.pl

Inicjatorem  i organizatorem Szkoły Letniej jest Uniwersytet Gdański.