Szkoła letnia

Zapraszamy do udziału w AMBER AND SOLIDARITY. GDAŃSK SUMMER SCHOOL 2020,

Warsztaty i wykłady odbywać się będą na Wydziale Historycznym i Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Integralną częścią Szkoły Letniej są liczne spotkania z praktykami i wycieczki obejmujące „Ambermart. Międzynarodowe Targi Bursztynu”, wystawy bursztynu, miejsca związane z Solidarnością oraz zabytkowe zakątki Gdańska. Zaprezentujemy również najważniejsze dzieła sztuki wykonane z bursztynu oraz współczesne wzornictwo.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Zalecany poziom znajomości języka angielskiego to B2 (odpowiadający certyfikatom m.in. FCE, B2 Business Vantage).

Do udziału w Szkole Letniej zapraszamy wszystkich zainteresowanych: zarówno studentów, jak i osoby dorosłe.

Ramowy program:

Naturalna historia bursztynu – wykłady, warsztaty, zwiedzanie i zbiory Muzeum Inkluzji w Bursztynie.

Bursztyn w archeologii – wykład i wycieczka.

Malbork: zwiedzanie wystawy „Bursztynowe konteksty” oraz zamku.

Bursztyn w historii i sztuce – wykład i zajęcia terenowe.

Bursztyn w historii i sztuce – wykład i zajęcia terenowe.

Zarys dziejów Gdańska i Wybrane zabytki Gdańska – wykład i zajęcia terenowe.

Zarys dziejów Gdańska i Wybrane zabytki Gdańska – wykład i zajęcia terenowe.

Ambermart. Międzynarodowe Targi Bursztynu.

Święto Ulicy Mariackiej.

Zarys dziejów Gdańska – zwiedzanie Westerplatte.

 

NATURALNA HISTORIA BURSZTYNU

Prowadzący: dr Elżbieta Sontag, dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG.

Podczas zajęć uczestnicy Szkoły Letniej poznają m. in.:

 • Proces powstawania bursztynu bałtyckiego;
 • Inne złoża bursztynu i ich charakterystyka;
 • Rodzaje inkluzji i pseudoinkluzje;
 • Znaczenie inkluzji dla badań naukowych.

Zajęcia będą miały formę wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych, odbędą się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy Szkoły Letniej odwiedzą również Muzeum Inkluzji w Bursztynie.

BURSZTYN W ARCHEOLOGII

Prowadzący: dr Katarzyna Ślusarska, dr Anna Strobin.

Podczas zajęć uczestnicy Szkoły Letniej poznają m. in.:

 • Tradycyjne sposoby pozyskiwania i obróbki bursztynu;
 • Bursztyn w kulturach archeologicznych epoki kamienia;
 • Świt dalekosiężnego handlu i rozwój szlaku bursztynowego;
 • Bursztyn bałtycki w starożytnym Rzymie;
 • Wyroby z bursztynu na ziemiach polskich w okresie dominacji celtyckiej i w okresie cesarstwa rzymskiego.

Zajęcia będą miały formę wykładów, odbędą się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

BURSZTYN W HISTORII I SZTUCE

Prowadzący: dr Anna Sobecka, dr Jacek Bielak.

Podczas zajęć uczestnicy Szkoły Letniej poznają m. in.:

 • Bursztyn w historii: rola bursztynu w rozwoju handlu i rzemiosła, znaczenie bursztynu dla historii południowego pobrzeża Bałtyku, a w szczególności dla Gdańska;
 • Najważniejsze dzieła sztuki wykonane z lub przy użyciu bursztynu;
 • Współczesne wzornictwo bursztynu.

Zajęcia będą miały formę wykładów i zajęć terenowych, odbędą się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz w obiektach zawiązanych z tematyką zajęć.

ZARYS DZIEJÓW GDAŃSKA

Prowadzący: Prof. dr hab. Beata Możejko, dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG, dr Michalina Petelska, dr Piotr Derengowski, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

Podczas zajęć uczestnicy Szkoły Letniej poznają m. in.:

 • Gdańsk średniowieczny – Polska, krzyżacy, Hanza.
 • Perła Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 • Pod rządami Prus i Niemiec (1793-1945)
 • Dlaczego II wojna światowa wybuchła w Gdańsku?
 • Gdańsk w PRL: od antyrządowych wystąpień w 1970 r. do Solidarności.

Zajęcia będą miały formę wykładów, odbędą się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

WYBRANE ZABYTKI GDAŃSKA

Prowadzący: dr Anna Sobecka, dr Jacek Bielak.

Całość zajęć odbędzie się na obszarze Starego i Głównego Miasta w Gdańsku.

 

Wyjazd do Malborka. Zwiedzanie gotyckiego kompleksu zamkowego, jednego z najpotężniejszych zamków Europy. W muzeum zamkowym znajduje się wystawa „Bursztynowe konteksty”, prezentująca naturalne formy bursztynu, przedmioty użytkowe i biżuterię.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie związanych z niezależnymi od nich ewentualnymi zmianami dostępności muzeów i instytucji kultury.